Algemene regels

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle leden die dansen bij The Factory.
 • The Factory heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot The Factory te weigeren.
 • Leden en bezoekers dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de desbetreffende docent.
 • The Factory behoudt zich het recht voor een les te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer weinig leden voor een dansles zijn aangemeld.
 • Er kunnen foto- en/of beeldopnames worden gemaakt tijdens de lessen. Dit materiaal kan door The Factory worden gebruikt voor promotionele doeleinden op social media. Mocht u hier als lid/ouder bezwaar tegen hebben dan kunt u dit via de mail aangeven.
 • Plaatsen van foto’s en filmpjes op Social Media is toegestaan mits de desbetreffende docent wordt vernoemt.

 

Aansprakelijkheid

 • The Factory is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.
 • Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart de leerling dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier.
 • The Factory is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken worden opgelopen.
 • Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.
 • Verlies of beschadiging aan eigendommen van The Factory door toedoen van lid/bezoeker zullen te allen tijden verhaald worden.

 

Inschrijven

 • Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij The Factory inschrijven.
 • Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het inschrijfformulier geheel wordt ingevuld, hiermee gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Na inschrijving is het lid het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Inschrijving en deelname is persoonsgebonden en kan niet op een andere persoon worden overgedragen.

 

Uitschrijving

 • Beëindigen van het lidmaatschap dient per mail bij de desbetreffende docent te worden voldaan.
 • Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt er een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.
 • Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen.

 

Betaling

 • Er is een mogelijkheid om per maand, per half jaar of per jaar te betalen.
 • Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst (via mail) van de factuur.
 • Het lesgeld dient op tijd te worden betaald.
 • Tijdens de zomervakantie (juli & augustus) hoeft u geen lesgeld te betalen.
 • Er bestaat geen recht op restitutie van contributiegelden.

 

Ziekte en afwezigheid

 • Verzuimde lessen worden nooit gerestitueerd.
 • Bij ziekte/afwezigheid van de docent worden de leerlingen telefonisch of per mail op de hoogte gebracht. Vallen er 2 of meer lessen per jaar uit  door ziekte of afwezigheid( m.u.v. vakantie) dan worden de lessen ingehaald.
 • Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht de desbetreffende docent op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via de mail.

ALGEMEEN

info@thefactoryleeuwarden.nl

Wendy Westra
06 40 22 79 24

Mirjam van Duin
06 12 46 56 15

www.thefactoryleeuwarden.nl

ADRES

Cornelis Trooststraat 48
8932 BR  Leeuwarden

CONTACT

8 + 14 =