Privacy

The Factory vindt privacy en de bescherming ervan belangrijk. In de algemene voorwaarden lees je hoe wij op deze website omgaan met persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Factory verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikmaakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via onze website. De volgende persoonsgegevens kunnen door The Factory worden verwerkt:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw leeftijd

 

Doelen van gegevensverwerking
The Factory verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Mogelijk contact opnemen per telefoon of app om onze dienstverlening uit te voeren
  • Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Levering van goederen en diensten 

 

Bewaartermijn van gegevens
The Factory zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Beveiliging
The Factory neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en implementeert passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.